Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

DOLCE & GABBANA FW 2013 MEN FASHION SHOW

Play Minstrel,Play ~ Blackmore`s Night

Nica Kessler | Outono Inverno 2012 | Fashion Rio (Exclusive)

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΙ ΑΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Walter Rodrigues | Outono Inverno 2012 | Fashion Rio (Exclusive)